Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Aktuálny zákon o Zákon o kolektívnom vyjednávaní si môžete nájsť na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/2/20170901