Prihláška

Stiahnite si prihlášku do Združenia zamestnancov Schaeffler Kysuce tu:

Vyplnenú prihlášku odovzdajte v kancelárii ZZ A011 (administratívna budova)

 

Zrážka zo mzdy: