Zákonník práce

Aktuálny Zákonník práce si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20171230