30% zľavy na životné poistenie – OVB Allfinanz Slovensko, a.s.