Doplňujúce voľby delegátov ZZ na pracoviskách P42/S16_2 sústruženie, P32/S08 linky 242,243 a kováčňa.