Doplňujúce voľby delegátov ZZ na pracoviskách P44 a P35 _brúsno-montážne linky