Zájazd „Spoznávame severnú Moravu“, 01.04.2023, POKYNY