Článok 13: Vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku zamerané na práva a povinnosti zamestnanca