Článok – 24, Individuálny pracovnoprávny spor a jeho vybrané osobitosti