Článok 25 – Zvýšenie mzdových zvýhodnení a ďalších nárokov zamestnancov