Článok 3: Kedy vás môže zamestnávateľ preradiť na inú prácu a zmeniť miesto výkonu práce?