Článok 30 – Dôsledky zmeny zaradenia pracovnej pozície z 2. na 3. kategóriu náročnosti práce