Článok 26 – Čo môže zamestnanec robiť, keď mu zamestnávateľ predloží pracovnoprávny dokument na podpísanie?